Khách sạn Victorian Nha Trang nằm ở địa chỉ số 98A