Nha Trang là một trong những địa phương có bờ biển